Waar Triunicum werkt

Muziektherapie of gitaarles krijgen kan bij Triunicum of bij je thuis. Thuis voorzie je wel best een plaats waar we ongestoord kunnen muziek maken.

Om te weten waar een workshop of andere activiteit van Triunicum plaatsvindt, raadpleeg je de agenda op deze website. Inschrijven kan aan de hand van het contactformulier, tenzij anders vermeld.

Hans Onzea